Skip to content

LAMP

Tarkoituksena oli asentaa LAMP, tehdä MySQL:n uusi tietokanta ja tehdä PHP:n ja Apachen asetustiedostoihin kirjoitusvirhe ja etsiä virheilmoitus logeista

Tehtävä on osa Haaga-Helian Linux palvelimena -kurssia.

Koneen tiedot

OS: Windows 10, 64-bit

CPU: Intel Core i5 2500K @ 4.40 GHz

RAM: 8,00 Gt

Valmistelut

Tehtävää varten asensin omalle kotikoneelleni Virtualboxin ja sen sisälle asentui Xubuntu 16.04

Ensimmäiseksi hain päivitykset seuraavilla komennoilla:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Apache

Ensimmäisenä asensin Apachen ja käyttäjäkohtaisen kotihakemiston

sudo apt-get install apache2
sudo a2enmod userdir
sudo /etc/init.d/apache2 restart

mkdir public_html

Ubuntu1.png

MySQL

Asensin MySQL serverin ja määrittelin MySQL:n root-käyttäjälle vahvan salasanan

sudo apt-get install mysql-server

Ubuntu2.png

Seuraavaksi yhdistin itseni kantaan root-käyttäjänä

mysql -u root -p
*salasana*

Tämän jälkeen loin tietokannan ja tein sinne pari testisyötettä

CREATE DATABASE root CHARACTER SET utf8;

Ubuntu3.png
Ubuntu4.png
Ubuntu5.png

Lopuksi poistun tietokannasta kirjoittamalla exit

PHP

Tässä vaiheessa hyödynsin DicitalOceanin tutoriaalia, josta löysin oikean komennon php:n asennusta varten

sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

Seuraavaksi loin kotihakemistoni sisään index.php:n ja tein sinne simppelin Hello Worldin

nano public_html/index.php

Ubuntu6.png

Tässä vaiheessa tekstiä ei näkynyt. Muistin, että tehtävänannossa oli mainittu että PHP on oletuksena estetty käyttäjien kotisivuilta ja vinkiksi oli annettu seuraava komento

grep -ir php /etc/apache2/

Ubuntu7.png

Sudoeditoin php7.0-fmp.conf -tiedostoa, josta kommentoin ehdotetun if-lauseen pois

Ubuntu8.png

Käynnistin apachen uudelleen jonka jälkeen PHP:lla tehty Hello World toimi.

Ubuntu9.png

Kirjoitusvirheet ja logimerkinnät

Tein ensimmäiseksi index.php:n kirjoitusvirheen

Ubuntu10.png

Tämän jälkeen kotihakemisto ei enää toiminut. Menin katsomaan php:n logeja.

cd var/log/apache2
cat error.log

Ubuntu11.png

1. Erittäin tarkka aika milloin virhe on tapahtunut
2. Prosessin id:n, clientin ip-osoite ja porttinumero
3. Minkälainen virhe on kyseessä, tässä tapauksessa syntaksivirhe
4. pwd kyseiseen tiedostoon ja riviin mistä virhe löytyy

Seuraavaksi tein apache2 conffitiedostoon kirjoitusvirheen

sudoedit /etc/apache2/apache2.conf

Ubuntu12.png

Sitten yritin käynnistää Apachen uudelleen

Ubuntu13.png

Menin katsomaan mitä apachen error.logit sanovat

cat error.log

Ubuntu14.png

1. Erittäin tarkka aika milloin virhe on tapahtunut
2. mpm_prefork:notice jäi hämärän peittoon
3. Prosessin id
4. SIGTERM on tapa lopettaa prosessi. Ilmeisesti se on hieman turvallisempi vaihtoehto kuin SIGKILL.

Lähteet

http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-22-ja-23-alkusyksy-2016
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-16-04
http://terokarvinen.com/2016/mysql-install-and-one-table-database-sql-crud-tutorial-for-ubuntu

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *